Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Beslag

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Beslag
Material Järn
Antal 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 611350_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 184
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 184
Kontextnamn Bj 184
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875