Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Ämbar

Stor järnhank och 16 stiftgragment.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ämbar, Kärl, hänkel, Stift
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Järn
Antal 1
Antal fragment 17
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 572391_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 844
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 844
Kontextnamn Bj 844
Undersökare Stolpe, Hjalmar