Fragment

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Textil
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 616495_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1090
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1090
Kontextnamn Bj 1090
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881