Ämbar

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ämbar, Kärl, Band, Beslag, Hankfäste
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Järn, Trä
Antal 1
Antal fragment 82
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 595527_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1151
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1151
Kontextnamn Bj 1151
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888