Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

nålhus/synål

Skadat nålhus av sönderfallet ben med välbevarad textilkärna i vilken nålar kvarsitter.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning nålhus/synål
Kategori Hantverk och redskap, Dräkt och personlig utrustning
Material Ben, Textil, Järn
Antal 1
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 563492_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 777
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 777
Kontextnamn Bj 777
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879