Föremål

Lerklump

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Lerklump
  • Bränd lera
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Bränd lera
Storlek
Vikt 47 g
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
1019991_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 23763
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23