Trattbägare

Ett 10-tal tunna glasskärvor - sannolikt från glasbägaren i Bj 850.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Trattbägare, Kärl, Fragment
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Glas
Antal fragment 10
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 573403_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 850
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 850
Kontextnamn Bj 850
Undersökare Stolpe, Hjalmar