Upphov: Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kaftanknapp

7 gjutna bronsknappar till en kaftan eller svita.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Kaftanknapp
  • Svitaknapp
  • Knapp
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
Brons
Antal
7
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
434426_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881