Bleck

1 bit korroderat järnbleck.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Bleck, Föremål, Fragment
Material Järn
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 577379_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 879
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Stadsvallen: 879
Kontextnamn Bj 879
Undersökare Stolpe, Hjalmar