Spik

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Spik
Material Järn
Antal 12
Antal fragment 12
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622165_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1012
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1012
Kontextnamn Bj 1012
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881