Bygel

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Bygel
Material Järn
Antal 2
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 614030_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 996
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 996
Kontextnamn Bj 996
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881