Vikt

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Vikt
Kategori Handel och värdemätare
Material Järn, Cu-legering
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622168_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1012
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1012
Kontextnamn Bj 1012
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881