Borste

Små fragment av vad som kan ha varit 1 borste.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Borste, Fragment
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material svinborst
Antal fragment 20
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 563473_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 776
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 776
Kontextnamn Bj 776
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879