Föremål

Kniv

Stark skadad kniven med rester av träskaft (?)

Museum Historiska museet
Föremålsbenämning Kniv
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
  • Järn
  • Trä
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 588766_HST
Andra nummer
  • Undernummer: Bj 1146
  • FID: 588766
Förvärvsnummer 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Kistgrav, Grav, Hög: 1146
Kontextnamn Bj 1146
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888