Föremål

putssida

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • putssida
  • Lerklining
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Bränd lera
Storlek
Vikt 24 g
Antal
11
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
1018688_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 90732
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23