Upphov: Anställd vid SHMM, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fragment

Linne. Ylle, fyrskaftad diamantkypert.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Fragment
Kategori
Arkeologisk samling
Material
  • Textil
  • Linne
  • Ylle
Teknik
Diamantkypert
Antal
1
Antal fragment
18
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
616410_HST
Andra nummer
  • Undernummer: Bj 860A
  • Fyndnummer: 6
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 860
Undersökare