Foto: Anställd vid SHMM, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Fragment

Linne. Ylle, fyrskaftad diamantkypert.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Textil, Linne, Ylle
Teknik fyrskaftad diamantkypert
Antal 1
Antal fragment 18
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 616410_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 860A, Fyndnummer: 6
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 860
Kontextnamn Bj 860
Undersökare Stolpe, Hjalmar