preparat

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning preparat
Material Trä, Organiskt material
Storlek Vikt 18.5 g
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 560953_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 60
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 60
Kontextnamn Bj 60
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875