skobrodd

Skadad skobrodd

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning skobrodd, Isbrodd, Fragment
Kategori Transport och samfärdsel
Material Järn
Antal 1
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 606053_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 939
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 939
Kontextnamn Bj 939
Undersökare Stolpe, Hjalmar