Foto: Anställd vid SHMM, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Fragment

Ylle i fyrskaftad kypert och treskaftad kypert.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Textil, Ylle
Teknik fyrskaftad kypert, treskaftad kypert
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 616467_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1083, Fyndnummer: 10
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1083
Kontextnamn Bj 1083
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881