Foto: Myrin, Ola, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Mynt

ögla

Museum Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet
Föremålsbenämning Mynt, Mynthänge
Kategori Fyndmynt, Mynt från Norden och Storbritannien, St Peter coinage
Valör penny
Material Silver
Storlek Vikt 0.79 g, Diameter 19.3 mm
Datering 920 – 927
Tidsperiod Vikingatid
Tillverkningsplats England, York
Tillverkare Okänd (Myntherre)
Föremålsnummer 300016_KMK
Alternativt ID Undernummer: Bj 963
Relaterat förvärv 101752
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 963
Kontextnamn Bj 963
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881