Sax

Ett 10-tal fragment som möjligen hör till saxen - tunna järnelement med omvirade dekorband av silver. Allt svårt korroderat. I asken en burk med preparat.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Sax, Beslag, Fragment
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn, Silver, Textil, Sand, Organiskt material
Antal fragment 10
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 564899_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 791
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 791
Kontextnamn Bj 791
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879