Kistspik

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kistspik, Spik
Material Järn
Antal 17
Antal fragment 17
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622173_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1014
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1014
Kontextnamn Bj 1014
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881