Föremål

Föremål

Korrotionsklump.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Föremål
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Järn
Storlek
Vikt 4 g
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
975226_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 23888
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23