Foto: Anställd vid SHMM, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Fragment

Ylle, fyrskaftad diamantkypert. Siden, kypert, dubbel varp.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Textil, Ylle, Siden
Teknik fyrskaftad diamantkypert, Kypert
Antal 1
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 616482_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 849, Fyndnummer: 12
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Obekant yttre gravskick: 849
Kontextnamn Bj 849
Undersökare Stolpe, Hjalmar