Föremål

Vapenknivslida

Ett 30-tal fragment av 1 vapenknivslida med läder bevarat i korrosionen.

Upphov: Voronin, Pavel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Vapenknivslida
  • Knivslida
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
  • Brons
  • Vitmetall
  • Läder
Antal
1
Antal fragment
30
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
181495_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 834
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 834
Undersökare
Undersökningsår
1879