Bryne

Fragment av bryne.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Bryne
Kategori Hantverk och redskap
Material Skiffer
Storlek Längd 64.9 mm
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 469506_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 61
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 61
Kontextnamn Bj 61
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875