Ben

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ben
Material ben obränt
Storlek Vikt 3 g
Datering 500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod Järnålder, Vikingatid
Föremålsnummer 147873_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1146
Osteologisk artbedömning Homo (Människor )
Osteologisk benslagsbedömning Dentes (Tand)
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 1146
Kontextnamn Bj 1146
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888