Föremål

Kedja

Stavformiga tenar, som med öglor gripen i varandra.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Kedja
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal
1
Antal fragment
4
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
581590_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 1125B
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1125B
Undersökare
Undersökningsår
1888