Oval spännbuckla P52

Litet kantfragment - sannolikt från överskållan på 1 relativt grovt ihopkommen spännbuckla av P 52-typ.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Oval spännbuckla P52, Spänne, Fragment
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Brons
Antal 1
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 583367_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 906
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 906
Kontextnamn Bj 906
Undersökare Stolpe, Hjalmar