Träkol

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Träkol, Kol
Material Kol
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 599205_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1161
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1161
Kontextnamn Bj 1161
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888