Foto: Hildebrand, Gabriel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Figurhänge

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Figurhänge, Hänge
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Silver, Förgyllning
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 614740_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 983
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 983
Kontextnamn Bj 983
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881