Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Bärring

2 bärringar från skrin eller ämbar.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Bärring
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Järn
Antal 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 609733_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 947
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Obekant yttre gravskick: 947
Kontextnamn Bj 947
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881