Ben

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ben
Material ben obränt
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 615551_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 845
Osteologisk artbedömning Homo sapiens (Människa)
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 845
Kontextnamn Bj 845
Undersökare Stolpe, Hjalmar