bottenskålla

Inblandning av järn.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning bottenskålla
Kategori Hantverk och redskap
Material Slagg
Storlek Vikt 201.5 g
Antal fragment 9
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 596010_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1153
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1153
Kontextnamn Bj 1153
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888