Upphov: Hildebrand, Gabriel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bälte

Ett 20-tal fragment av bältesremmen med små, vidsittande fragment av rembeslag

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Bälte
  • Rem
  • Beslagsfragment
Kategori
Arkeologisk samling
Material
  • Brons
  • Läder
Antal fragment
20
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
441976_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 1074
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1074
Undersökare
Undersökningsår
1881
Delar