Pärla

5 glaspärlor och 1 fajanspärla.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Pärla
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Glas, Fajans
Antal 6
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 609710_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 946
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Obekant yttre gravskick: 946
Kontextnamn Bj 946
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881