preparat

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning preparat
Material Bergart, Träkol, Ben, Organiskt material
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 482041_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 215
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 215
Kontextnamn Bj 215
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1874