Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Skrin

Fragment av 1 helt plåtbeslaget skrin. På många fragment finns rester av tunt tyg i tuskaft - sannolikt linne.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Skrin, Beslag, Lås
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Järn, Trä, Textil
Antal 1
Antal fragment 200
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 572602_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 845
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 845
Kontextnamn Bj 845
Undersökare Stolpe, Hjalmar