Föremål

Ankarnit

Halv nitbricka från 1 ankarnit.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Ankarnit
  • Nit
  • Bricka
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Byggnadsdetaljer och monument
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal fragment
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
609517_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881