Hängbryne

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Hängbryne, Bryne
Kategori Hantverk och redskap, Dräkt och personlig utrustning
Material Skiffer, Järn
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 535256_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 919
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 919
Kontextnamn Bj 919
Undersökare Stolpe, Hjalmar