Föremål

Eldstål

Upphov: Mohr, Jens, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldstål
  • Elddon
Kategori
  • Husgeråd och livsmedel
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
107795_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 750
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 750
Undersökare
Undersökningsår
1879
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Titel
Eldstål
Källa
Till utställningen Vikingarnas värld på Historiska museet
Datum
2021-06-24
Text
Elddon av järn i form av ett ovalt så kallat eldstål .med genombruten dekor. Gravfynd från Birka, Bj 750, Adelsö socken, Uppland.