preparat

1 burk med sand och vad som liknar skinn.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning preparat
Material Organiskt material, Skinn, Sand
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 564898_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 791
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 791
Kontextnamn Bj 791
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879