Kärl

Bottenskärvor.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kärl
Kategori Husgeråd och livsmedel, Religion och kult
Material Keramik
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 526662_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 752A
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 752A
Kontextnamn Bj 752A
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879