Fragment

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Skiffer
Antal 1
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622202_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1020
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1020
Kontextnamn Bj 1020
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881