Ben

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ben
Material ben bränt
Storlek Vikt 14 g
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 575166_HST
Alternativt ID Undernummer: bj 1000
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 1000
Kontextnamn Bj 1000
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881