Kniv

Sönderfallen kniv.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kniv, Fragment
Kategori Hantverk och redskap, Dräkt och personlig utrustning
Material Järn, Trä
Antal 1
Antal fragment 6
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 576559_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 873
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Obekant yttre gravskick: 873
Kontextnamn Bj 873
Undersökare Stolpe, Hjalmar