Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

skobrodd

2 sönderfallna skobroddar med små trärester.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning skobrodd, Isbrodd, Fragment
Kategori Transport och samfärdsel
Material Järn, Trä
Antal 2
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 609735_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 947
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Obekant yttre gravskick: 947
Kontextnamn Bj 947
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881