Föremål

vapenkniv/vapenknivslida

Ett 30-tal mindre fragment från vapenkniven och -vapenknivsslidan.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • vapenkniv/vapenknivslida
  • kniv/knivslida
  • Fragment
Kategori
  • Vapen och rustningar
  • Arkeologisk samling
Material
  • Järn
  • Cu-legering
  • Läder
  • Trä
Antal fragment
30
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
607805_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881
Del av