Upphov: Voronin, Pavel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Vapenknivslida

Kantbeslag och doppsko monterade på en rekonstruktion av läderslidan.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Vapenknivslida
  • Knivslida
  • Beslag
  • rekonstruerad läderslida
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
  • Brons
  • Läder
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
364452_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881
Delar