Upphov: Faith-Ell, Harald, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Vapenknivslida

böjt bronsband. Bör vara delar av det inverterade eggskyddet i vapenknivslidans doppsko.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Vapenknivslida
  • Knivslida
  • eggskydd
Kategori
  • Vapen och rustningar
  • Arkeologisk samling
Material
Brons
Antal fragment
3
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
609419_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881
Del av